Raamatupidamisteenus

Raamatupidamisteenuse hinnakiri

Osaühing:

 Dokumentide kannete arvSumma EUR

Hind sisaldab:

1 – 100

2,20 €

Algdokumentide kontroll- nende alusel koostatud päeva ja pearaamat- riigile esitatavad jooksvad aruanded (v.a aastaaruanne)

Müügidokument, ostudokument, tšekk, pank välja, pank sisse, kassa välja, kassa sisse

(dokumenti sisestades tekib vähemalt 2 kannet: ostuarve ja selle tasumine)

101 – 200

1,80 €

201 – 300

1,50 €

301 – 400

1,20 €

Palgaarvestus inimene

4,00 €

Palkade, puhkuste arvestamine, deklaratsioonide esitamine, palgatõendite väljastamine

MTÜ:

Dokumentide kannete arv Summa EUR

Hind sisaldab:

1 – 100

1,30 €

Algdokumentide kontroll- nende alusel koostatud päeva ja pearaamat- riigile esitatavad jooksvad aruanded (v.a aastaaruanne)

Müügidokument, ostudokument, tšekk, pank välja, pank sisse, kassa välja, kassa sisse

(dokumenti sisestades tekib vähemalt 2 kannet: ostuarve ja selle tasumine)

101 – 200

1,20 €

201 – 300

1,10 €

301 – 400

1,00 €

Palgaarvestus inimene

4,00 €

Palkade, puhkuste arvestamine, deklaratsioonide esitamine, palgatõendite väljastamine

Lisateenused:

Bilansi ja kasumiaruande koostamine kliendi tellimisel

20,00 €

Statistika olenevalt mahust

5,00-20,00 €

Ametijuhendi koostamine

20,00 €

Raamatupidamise sise-eeskiri

30,00 €

Lepingud (tööleping, töövõtuleping)

5,00-20,00 €

Töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale

7,00 €

Deklaratsiooni parandamine

7,00 €

Aastaaruande esitamine

100,00 €

Arhiivi koostamine aasta kohta

30,00 €

Korteri arvestus

3.00 €

Lisateenustega kaasnevad väljaminekud vastavalt vajadusele.

Teenuse sisse ei kuulu bürootarbed (paber, margid, ümbrikud, arhiivikaustad).

Võimalus on kokku leppida ka kuu hind.

Heli Maidle

Juhatuse liige

Scroll to Top